Історія розвитку

КАФЕДРА Стоматології

публічна інформація

наша історія

Історія підготовки лікарів-стоматологів в Сумському державному університеті тісно пов’язана з відкриттям у 1992 році медичного факультету з підготовки фахівців за спеціальністю «Лікувальна справа» в тодішньому ще Сумському фізико-технологічному інституті.

Восени 2005 року на базі медичного факультету створено Медичний інститут СумДУ, у складі якого відкрито 2 факультети – медичний та післядипломної медичної освіти.

За ініціативи ректора університету професора А.В. Васильєва та директора Медичного інституту д. мед. н., професора В.А. Сміянова в 2013 році було розширено перелік спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців, в тому числі за спеціальністю «стоматологія».

У вересні 2014 на базі обласної клінічної, обласної дитячої клінічної і міської клінічної стоматологічних поліклінік м. Суми було відкрито курс стоматології у складі кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я. Першими до занять з пропедевтичної стоматології (терапевтичної, ортопедичної та дитячої терапевтичної) та сестринської практики в стоматології приступили студенти-стоматологи 2 курсу, вступники 2013 року. На той час заняття проводили висококваліфіковані викладачі-сумісники: д-р мед. наук Лахтін Ю.В. (Харківська медична академія післядипломної освіти), канд. мед. наук Савченко В.В. (Харківська медична академія післядипломної освіти, головний стоматолог Сумського УОЗ), канд. мед. наук Карпець Л.М. (Харківська медична академія післядипломної освіти), канд. мед. наук Москаленко П.О., головний лікар міської клінічної стоматологічної поліклініки Кекух В.В., лікар-стоматолог Сміянов Ю.В., ст. лаборант з медичною освітою Стоцька А.С.

Сумським державним університетом були створені відповідні умови для освоєння базових практичних навиків роботи майбутніх спеціалістів-стоматологів: відремонтовано клінічний зал, актову залу, студентську роздягальню, приміщення яких надало в розпорядження СумДУ керівництво міської клінічної стоматологічної поліклініки, забезпечено навчальними столами. Викладачами курсу було виготовлено фантоми, моделі щелеп з зубами, підготовлені навчальні методичні матеріали для студентів.

З початку весняного семестру 2015 року на постійну роботу до СумДУ був запрошений д-р мед. наук, доцент кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО Лахтін Ю.В. на посаду професора кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я. В липні 2015 року курс стоматології було реорганізовано в секцію «стоматологія» при кафедрі сімейної та соціальної медицини і обов’язки завідувача секції покладено на професора Лахтіна Ю.В. В той час паралельно керівництво університету, директор медичного інституту д-р мед. наук Сміянов В.А., головний стоматолог Сумського УОЗ, заступник директора медичного інституту з напрямку «стоматологія», канд. мед. наук, доцент Савченко В.В. та асистент кафедри соціальної медицини канд. мед. наук Москаленко П.О. приклали неймовірні зусилля для завершення будівництва і оснащення сучасним обладнанням стоматологічного корпуса.

З початку 2015-2016 навчального року відкрито стоматологічний корпус університету, збільшилась кількість студентів, з’явились нові дисципліни та для викладання за сумісництвом додатково ще були запрошені фахівці-стоматологи: канд. мед. наук, завідувач щелепного відділення Сумської обласної клінічної лікарні Чередніченко А.І., пошукувачі на науковий ступінь кандидата наук та заочні аспіранти Животовський І.В., Черненко В.М., Білецький Д.П., обласний ортодонт Галич Л.В., лікар Мещенінова Н.О., ст. лаборант Никоненко К.І.

У 2017 році наказом ректора СумДУ була створена випускова кафедра стоматології.

Історія кафедри тільки розпочалась. Це перші кроки її розвитку. Сподіваємося, що в її розвитку візьмуть активну участь нові співробітники, здобувачі та наші випускники.