ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

КАФЕДРА Стоматології

публічна інформація

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

lahtin

Лахтін Юрій
Володимирович

завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор

Лахтін Юрій Володимирович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

Закінчив стоматологічний факультет Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького у 1985 р.  Після закінчення інтернатури з 1986 р. працював лікарем-стоматологом-терапевтом, завідувачем відділення терапевтичної  стоматології, начмедом в Сумській міській стоматологічній поліклініці. В 1994 р. вступив до заочної аспірантури кафедри терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 1995 р. працював асистентом цієї ж кафедри. З 2015 року працює в Медичному інституті Сумського державного університета. У 1998 р. в спецраді УМСА (м. Полтава) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту при інвазії ротових найпростіших» (науковий керівник – д. мед. н., професор Куцевляк В.Ф.) за спеціальністю 14.01.22-стоматологія. В 2014 р. в спецраді Інституту стоматології НАМНУ (м. Одеса) захистив докторську дисертацію на тему: «Патогенетична роль солей важких металів у розвитку основних стоматологічних захворювань та корекція наслідків їх негативного впливу» (наук. консультант – д. мед. н., професор Куцевляк В.Ф.) за спеціальністю 14.01.22-стоматологія. В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента, а в 2019 – професора. Академік International Academy of Science and Higher Education, (London, UK).

Має понад 180 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 3 монографій, 3 навчальних посібника. Наукові роботи опубліковані у вітчизняних та зарубіжних журналах, в т. ч. у виданнях, які індексуються наукометричною базою Scopus.

Учасник Конгресів стоматологів України, з’їздів Асоціації стоматологів України, науково-практичних конференцій. Член редколегії наукового журналу «GISAP: Medical Science, Pharmacology» (London, UK). Міжнародний експерт з наукової аналітики в галузі медицини (The International Academy of Science and Higher Education; London, UK). Рецензент журналу «Wiadomości Lekarskie» (Польща). Член громадських організацій (Асоціації стоматологів України, Асоціації пародонтологів України, Національної Федерації з наукової аналітики). Заступник голови підкомісії «Стоматологія» науково-методичної ради МОН України, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти..

Викладає дисципліни: «Пропедевтика терапевтичної стоматології», «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Терапевтична стоматологія», «Профілактика стоматологічних захворювань».

Педагогічний стаж у вищих закладах освіти ІV рівня акредитації – з 1995 р.

Лікарський стаж – з 1986 р. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності (терапевтична стоматологія).