Д-р мед. наук, доцент, завідувач секції «стоматологія», професор кафедри сімейної та соціальної медицини Лахтін Юрій Володимирович.

Закінчив стоматологічний факультет Донецького державного медичного інституту ім. М.Горького у 1985 р.  Після закінчення інтернатури з 1986 р. працював лікарем-стоматологом-терапевтом, завідувачем відділення терапевтичної  стоматології, начмедом в Сумській міській стоматологічній поліклініці. В 1994 р. вступив до заочної аспірантури кафедри терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 1995 р. працював асистентом цієї ж кафедри. У 1998 р. в спецраді УМСА (м. Полтава) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту при інвазії ротових найпростіших» (науковий керівник – д.м.н., професор Куцевляк В.Ф.) за спеціальністю 14.01.22-стоматологія. В 2002 р. присвоєно вчене звання доцента. В 2014 р. в спецраді Інституту стоматології НАМНУ (м. Одеса) захистив докторську дисертацію на тему: «Патогенетична роль солей важких металів у розвитку основних стоматологічних захворювань та корекція наслідків їх негативного впливу» (наук. консультант - д.м.н., професор Куцевляк В.Ф.) за спеціальністю 14.01.22-стоматологія. Має понад 130 публікацій, із них 11– навчально-методичні праці (в т.ч. 2 посібника), 3 монографії, 1 – в журналі, який індексується наукометричною базою Scopus, 13 – у зарубіжних журналах, 25 – у збірниках наукових праць, доповідях і тезах наукових конференцій (в т.ч. 15 – у зарубіжних), інші - у виданнях, ліцензованих ДАК та 1 патент на корисну модель. З 2014 р. працює сумісником в СумДУ, а з 2015 р. - професором кафедри сімейної та соціальної медицини, завідувачем секції «стоматологія».

Педагогічний стаж у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації – з 1995 р.

Лікарський стаж - з 1986 р. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності (терапевтична стоматологія).

Учасник І, ІІ Конгресу стоматологів України, з’їздів Асоціації стоматологів України. Член редколегії наукового електронного журналу «Клиническая и экспериментальная медицина» (Россия, г. Москва), наукового журналу «GISAP: Medical Science, Pharmacology» (London, UK). Експерт-рецензент міжнародного дослідницького центру «Научное сотрудничество» (Россия, г. Ростов-на-Дону), міжнародний експерт з наукової аналітики в галузі медицини (The International Academy of Science and Higher Education; London, UK). Член Асоціації стоматологів України, член Асоціації пародонтологів України, член Національної Федерації з наукової аналітики. Академік International Academy of Science and Higher Education, (London, UK).

Викладає дисципліни: «Пропедевтика терапевтичної стоматології», «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Терапевтична стоматологія», «Профілактика стоматологічних захворювань».

 

 Канд. мед. наук, доцент секції «стоматологія»  Савченко Володимир Віталійович. 

 

 

 

 

 Канд. мед. наук, асистент секції «стоматологія» Москаленко Павло Олександрович.

Закінчив у 2002 році стоматологічний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Працював лікарем-стоматологом-хірургом стоматологічного відділення №2 ОКЗ «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка». В 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфо-функціональні порушення при гіпермобільності суглобової головки нижньої щелепи та методи їх корекції» (керівник: д.мед.н, проф. Рибалов О.В.) за спеціальністю «стоматологія». Має 27 наукових робіт, із них 2 патенти, автор 2 навчально-методичних посібників. Відповідальний секретар Сумського осередку Асоціації Імплантологів України, член Асоціації стоматологів України.

Відповідає за навчальну роботу секції.

Викладає дисципліни: «Хірургічна стоматологія», «Основи стоматології».

 

 

 

 

 

 

 

Канд. мед. наук, асистент секції «стоматологія» Карпець Лідія Михайлівна.

Закінчила стоматологічний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту (нині Українська медична стоматологічна академія) в 1987 р. Працювала лікарем стоматологом-терапевтом в Сумській міській стоматологічній поліклініці. З 2001р. і по теперішній час працює асистентом кафедри стоматології, терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти і за сумісництвом на кафедрі стоматології СумДУ. В 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним композитним матеріалом «Кромлайт-Z» за спеціальністю 14.01.22-стоматологія. Педагогічний стаж у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації – з 2001 р., стаж роботи за фахом лікар-стоматолог-терапевт – з 1988 р., лікарська категорія - вища. Має сертифікат лікаря стоматолога-ортопеда. Опубліковано 11 наукових праць, з них - 5 у фахових виданнях та 1 патент на корисну модель у співавторстві. Член Асоціації стоматологів України. 

Викладає дисципліни: «Пропедевтика терапевтичної стоматології».

 

 

 

 

Канд. мед. наук, асистент секції «стоматологія» Чередніченко Анатолій Іванович.

Завідувач щелепним відділенням Сумської обласної клінічної лікарні.

Викладає дисципліни: «Основи стоматології», «Хірургічна стоматологія».

 

 

 

 

Асистент секції «стоматологія» Животовський Ігор Володимирович.

Закінчив ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» у 2008 році. Після інтернатури (2010), яку проходив на базі Сумської обласної стоматологічної поліклініки та Харківської медичної академії післядипломної освіти і спеціалізації у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом «ортопедична стоматологія», працював в Сумському обласному клінічному шпиталі на посаді лікаря-стоматолога-ортопеда. В 2011 році отримав ліцензію на здійснення медичної практики в приватній стоматологічній клініці, де працює дотепер. З 2014 року є пошукувачем кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Клініко-лабораторні підходи до лікування пацієнтів з дисколоритами зубів непрямими реставраціями». Є членом Асоціації стоматологів України. Має 3 публікації, в т.ч. патент. Лікарський стаж - з 2010 р. Педагогічний стаж в закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – з 2014 р.

Відповідає за наукову роботу секції.

Викладає дисципліни: «Пропедевтика ортопедичної стоматології», «Ортопедична стоматологія». 

 

 

 

 

 Асистент секції «стоматологія» Сміянов Юрій Владиславович.

Закінчив УМСА в 2010 році. Проходив інтернатуру в обласній стоматологічній поліклініки з 2010 по 2012 рр. З 2012 лікар-стоматолог міської стоматологічній поліклініки. Працює на кандидатською дисертацією за темою: «Біомеханічні підходи до оптимізації способу формування каріозних порожнини І класу за Блеком під композиційні матеріали світлового твердіння».

Відповідає за лікувальну роботу секції. Є членом Асоціації стоматологів України. Має 4 публікації.

Викладає дисципліни: «Основи стоматології», «Пропедевтика терапевтичної стоматології», «Профілактика стоматологічних захворювань».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Асистент секції «стоматологія» Черненко Володимир Миколайович.

Закінчив УМСА в 2002 році. Після інтернатури на базі Сумської OСП  до 2007 працював в Сумській ЦРЛ на змішаному прийомі лікарем-стоматологом. Пройшов спеціалізацію з хірургічної стоматології в ХМАПО  і був переведений на посаду хірурга-стоматолога. В 2010 році отримав ліцензію, працює в приватній клініці, за сумісництвом – хірургом-стоматологом щелепного відділення Сумської обласної клінічної лікарні. Пройшов спеціалізацію з ортопедичної стоматології в 2012 році. Кваліфікаційна категорія з стоматології – перша.

 Заочний аспірант кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології Харківської медичної академії післядипломної освіти. Працює на кандидатською дисертацією за темою: «Безпосередньо одноетапна імплантація з використанням ксеногенного кістково-пластичного матеріалу (експерементально-Клінічне дослідження)».

Викладає дисципліни: «Пропедевтика ортопедичної стоматології», «Ортопедична стоматологія». 

 

 

 

 

 

 Асистент секції «стоматологія» Галич Людмила Вікторівна.

В 2002 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію м. Полтава. Працює в Сумській обласній клінічній стоматологічній поліклініці лікарем-ортодонтом, обласний позаштатний ортодонт. Здобувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів-ортодонтів ВДНЗУ УМСА м. Полтава. Виконує кандидатську дисертацію на тему "Морфологічні особливості патологічного прикусу  ІІ(1) класу за Енглем у дітей 10-13 років із різним типом росту нижньої щелепи" (науковий керівник проф. д.м.н Куроєдова В.Д.). Має 1 навчально-методичну роботу, 1 патент, 13 наукових робіт. Подана заявка на авторське право на твір, заявка на патент та нововведення.  

Викладає дисципліни: «Ортодонтія».

 

 

 

 

 

 

 Асистент секції «стоматологія» Білецький Денис Павлович.

З 2005-2010 навчання в УМСА, м.Полтава. 2010-2012 інтернатура на базі Сумської OСП. З 2012 проходження спеціалізації з хірургічної стоматології в ВДНЗУ УМСА, м.Полтава. Робота в ОКЗ СОКСП, стоматологічне відділення №2. З 2013 року аспірант кафедри анатомії людини медичного інституту СумДУ, тема дисертації «Вікові Особливості морфологічніх перетвореності прівушної слінної залоза за умів Загальної дегідратації організму (експерементальне дослідження)». 

Відповідає за науковий студентський гурток секції.

Викладає дисципліни: «Пропедевтика ортопедичної стоматології». 

 

 

 

 

 

 

 

Асистент секції «стоматологія» Мещенінова Наталія Олександрівна. Закінчила.

Працює на кандидатською дисертацією.

Викладає дисципліни: «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Профілактика стоматологічних захворювань».

 

 

 

  Асистент секції «стоматологія» Кекух Володимир Володимирович.

В 2002 році закінчив Українську медичну стоматологічну академію (м. Полтава), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Стоматологія» та здобув кваліфікацію лікаря-стоматолога. З 2002 по 2003 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «стоматологія терапевтична» в Сумській міській стоматологічній поліклініці, після чого отримав сертифікат лікаря-спеціаліста та був прийнятий  на посаду лікаря-стоматолога-терапевта. У 2011 році був призначений на посаду завідувача стоматологічним відділенням. З вересня 2012 року працює на посаді головного лікаря КУ «Сумська міська стоматологічна поліклініка». Є членом Асоціації стоматологів України. Має 3 публікації.

Викладає дисципліни: «Терапевтична стоматологія».

 

 

 

Ст. лаборант секції «стоматологія» Никоненко Катерина Іванівна.

У 2013 р. закінчила СумДПУ імені А.С.Макаренка, факультет філології за ОКР "спеціаліст" та здобула спеціалізацію вчителя української мови і літератури та англійської мови. З 2014 по 2015 рік працювала в Сумському національному аграрному університеті (Центр по роботі з іноземними студентами). У 2015 році закінчила магістратуру факультету іноземної та словя`нської філології СумДПУ ім. А.С.Макаренка та здобула спеціалізацію викладача української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови. За час навчання в університеті було видано декілька наукових статтей з філології.

З 2015 р. працює в медичному інституті СумДУ.

 

 

 

 

 

 

 

Ст. лаборант секції «стоматологія» Кукла Ольга Прокопівна.

Закінчила у 1977 році фельдшерське відділення Сумського медичного училища.

Допомагає в навчальному процесі в спеціалізованих аудиторіях стоматологічного корпусу.

 

 

Ст. лаборант секції «стоматологія» Стоцька Алла Сергіївна.

Закінчила медсестринське відділення Сумського медичного училища.

Допомагає в навчальному процесі на клінічній базі кафедри Сумської міської клінічної стоматологічної поліклініки.