ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

У вересні 2014 на базі обласної клінічної, обласної дитячої клінічної і міської клінічної стоматологічних поліклінік м. Суми було відкрито курс стоматології у складі кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я. Першими до занять з пропедевтичної стоматології (терапевтичної, ортопедичної та дитячої терапевтичної) та сестринської практики в стоматології приступили студенти-стоматологи 2 курсу, вступники 2013 року. На той час заняття проводили висококваліфіковані викладачі-сумісники: д-р мед. наук Лахтін Ю.В. (Харківська медична академія післядипломної освіти), канд. мед. наук Савченко В.В. (Харківська медична академія післядипломної освіти, головний стоматолог Сумського УОЗ), канд. мед. наук Карпець Л.М. (Харківська медична академія післядипломної освіти), канд. мед. наук Москаленко П.О., головний лікар міської клінічної стоматологічної поліклініки Кекух В.В., лікар-стоматолог Сміянов Ю.В., ст. лаборант з медичною освітою Стоцька А.С.

Сумським державним університетом були створені відповідні умови для освоєння базових практичних навиків роботи майбутніх спеціалістів-стоматологів: відремонтовано клінічний зал, актову залу, студентську роздягальню, приміщення яких надало в розпорядження СумДУ керівництво міської клінічної стоматологічної поліклініки, забезпечено навчальними столами. Викладачами курсу було виготовлено фантоми, моделі щелеп з зубами, підготовлені навчальні методичні матеріали для студентів.

З початку весняного семестру 2015 року на постійну роботу до СумДУ був запрошений д-р мед. наук, доцент кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО Лахтін Ю.В. на посаду професора кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я. В липні 2015 року курс стоматології було реорганізовано в секцію «стоматологія» при кафедрі сімейної та соціальної медицини і обов’язки завідувача секції покладено на професора Лахтіна Ю.В. В той час паралельно керівництво університету, директор медичного інституту д-р мед. наук Сміянов В.А., головний стоматолог Сумського УОЗ, заступник директора медичного інституту з напрямку «стоматологія», канд. мед. наук, доцент Савченко В.В. та асистент кафедри соціальної медицини канд. мед. наук Москаленко П.О. приклали неймовірні зусилля для завершення будівництва і оснащення сучасним обладнанням стоматологічного корпусу.

З початку 2015-2016 навчального року відкрито стоматологічний корпус університету, збільшилась кількість студентів, з’явились нові дисципліни і для викладання за сумісництвом додатково ще були запрошені фахівці-стоматологи: канд. мед. наук, завідувач щелепним відділенням Сумської обласної клінічної лікарні Чередніченко А.І., пошукувачі на вчений ступінь кандидата наук та заочні аспіранти Животовський І.В., Черненко В.М., Білецький Д.П., обласний ортодонт Галич Л.В., лікар Мещенінова Н.О., ст. лаборант Никоненко К.І.

Поступово збільшувалась кількість студентів, зростало навантаження на викладачів, збільшився науково-педагогічний склад. Наказом ректора № 0080-І від 17 лютого 2017 року була створена кафедра стоматології як окремий структурний підрозділ університету. Завідувачем кафедри призначений д-р мед. н. Лахтін Ю.В. В цей період основний штат кафедри поповнився викладачами Галич Л.В., Черненко В.М., Тимошенко О.О., Животовським І.В., Давидовою Л.М., старшими лаборантами Грошевою Н.П., Куклою О.П., лаборантом-зубним техніком Басенко С.В.

Асистенти кафедри Тимошенко О.О. і Галич Л.В., Давидова Л.М. захистили кандидатські дисертації.

На кафедрі навчаються  заочний аспірант Сміянов Ю.В. (на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук) і очний аспірант Звягін С.М. (на здобуття наукового ступеня доктора філософії).

Збільшилась клінічна база кафедри за рахунок закладів ТОВ «Професорська стоматологія», стоматологічний кабінет «ПП Савченко В.В.» і «ПП Черненко В.М.»,  клініки  «Естет Дент».