Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових програмах та в різних формах науково-дослідної діяльності.

Основні завдання Конкурсу:

·         виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

·         стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

·         формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

·         пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

·         активізація науково-дослідної роботи студентів;

 

·         формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.