1. Кузів О. П., Кононенко А. Ю., Лахтін Ю. В. Частота виявлення каріозних порожнин І класу за Блеком різними способами. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23–24 квітня 2015 року. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – С. 324–325.
 2. Мисловський І.А., Чередніченко А.І. Сотнікова А.О., Кузів О.П., Шевченко В.П. Ефективність хірургічного лікування глибоких флегмон шиї та їх ускладнень. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23–24 квітня 2015 року. – Суми : Сумський державний університет, 2015.- С. 330.
 3. Москаленко П. О., Сміянов Ю. В., Агєєва А. М. Результати цільового обстеження студентів 1 курсу стоматологічного факультету з метою визначення зустрічаємості гіпермобільності суглобової головки нижньої щелепи. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16–18 квітня 2014 року. – Суми : Сумський державний університет, 2014.- С. 263.
 4. Лахтін Ю.В., Карпуша Т.В.  Вплив дизайну лотків на ергономічні аспекти роботи лікаря-стоматолога  матеріали 3-го Національного українського стоматологічного конгресу [«Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога»] (Київ, 22-23 жовтня 2015 р. // Новини стоматології. - 2015.  - №4. - С. 115.
 5. Лахтін Ю.В., Трейтяк І.В. Інформативність індексів гігієни для об’єктивної оцінки гігієнічного стану ротової порожнини   матеріали 3-го Національного українського стоматологічного конгресу [«Міжнародні стандарти профілактики та лікування і їх впровадження в практику лікаря-стоматолога»] (Київ, 22-23 жовтня 2015 р. // Новини стоматології. - 2015.  - №4. - С. 115.
 6. Зубик Х. М.    Люмініри - стоматологічні мікропротези.   Перший крок у науку : Матеріали VІІ студентської конференції (Суми, 20 грудня 2015 року) Суми: Сумський державний університет, 2015. - С. 199
 7. Карпуша Т. В. Показники антиоксидантно-прооксидантного  індексу в яснах щурів при хронічній інтоксикації солями  важких металів. Перший крок у науку : Матеріали VІІ студентської конференції (Суми, 20 грудня 2015 року). Суми: Сумський державний університет, 2015. - С. 200
 8. Денисенко І.О. Значення знань в ранній діагностиці ВІЛ/СНІД. Перший крок у науку : Матеріали VІІ студентської конференції (Суми, 20 грудня 2015 року). Суми: Сумський державний університет, 2015. - С. 201
 9. Палій Т.А.      Психологія спілкування з ВІЛ-інфікованим пацієнтом. Перший крок у науку : Матеріали VІІ студентської конференції (Суми, 20 грудня 2015 року). Суми: Сумський державний університет, 2015. - С. 202
 10. Гиленко А.С.  Епідеміологічні показники карієсу зубів серед населення, яке мешкає в несприятливих біогеохімічних умовах. Перший крок у науку : Матеріали VІІ студентської конференції (Суми, 20 грудня 2015 року). Суми: Сумський державний університет, 2015. - С. 203
 11. Ништа Б. В., Лахтін Ю.В., Сміянов Ю.В.,  Компьютерное моделирование и численный анализ напряженного состояния зуба после реставрации кариозной полости. Журнал інженерних наук. – 2014. -Т. 1, № 3. – С. 7-12.
 12. Лахтін Ю.В., Сміянов Ю.В., Нішта Б.В. Моделювання напруженого стану твердих тканин зуба при реставрації каріозних порожнин І класу за Блеком. Український стоматологічний альманах. – 2015. - № 4. – С. 9-12.
 13. Теличенко Д. О. Спонгіозна анестезія в практиці лікаря-стоматолога. Перший крок у науку : Матеріали VІІ студентської конференції (Суми, 20 грудня 2015 року) Суми: Сумський державний університет, 2015. - С. 215
 14. Ажар А. В. Частота виявлення прихованого карієсу зубів рентгенологічними методами. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 221.
 15. Гиленко А. С. Нозологічна сутність екологічно обумовлених стоматологічних захворювань. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 224.
 16. Зубик Х. М.    Сучасні методи виготовлення металокерамічних протезів. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 225.
 17. Зубик Х. М., Карпуша Т. В.  Ефективність крайового прилягання пломби, в залежності від зернистості бора. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 225-226.
 18. Лахтін Ю. В., Мещенінова Н. О., Денисенко І. О.  Вплив експериментального цукрового діабету на виникнення карієсу зубів у щурів. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 228.
 19. Москаленко І. В. Особливості дентальної імплантації імплантатами "Іterum activ" у пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 231.
 20. Москаленко П. О. Масалітін І. В. Використання методів кристалографії та кристалоскопії слини в діагностиці злоякісних пухлин слинних залоз та хвороби Шегрена. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 231-232.
 21. Павлоградська Т.О., Рачок А. А. Клінічний випадок класичного синдрому Шегрена. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 232-233.
 22. Палій Т. А. Використання зубних імплантатів в ортопедичній стоматології. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 233.
 23. Пимоненко І. І. Дослідження збудливості пульпи у спортсменів, які займаються контактними видами спорту. Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, том 2. м. Суми, 21–22 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 234-235.
 24. Лахтін Ю.В., Ажар А.В. Потенціальні можливості ортопантомограм для виявлення прихованого карієсу зубів. Питання експериментальної та клінічної стоматології: Зб. наук. праць. - Вип. 12. / Редкол.: Є.М. Рябоконь (вiдп. ред.) та iн.; МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. - Xapкiв: ХНМУ, 2016. - С. 143-145.
 25. Савченко В.В. Животовський І.В., Пимоненко І. І. Вплив еластичного матеріалу для виготовлення ротових запобіжників на слизову оболонку порожнини рота:    мат. наук.-практ. конференції «Стандарти стоматологічної допомоги – реалії практики та перспективи впровадження» (Львів,  20-21 жовтня 2016) // Новини стоматології. – 2016. - № 4. – С. 107.
 26. Рудаков В.В. Зубощелепні аномалії та їх розповсюдженість: мат. VIII студентської конференції // Перший крок у науку (Суми, 11 грудня 2016 року). – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 8.
 27. Батюк А.С., Александров А.С. Вплив брекет-систем на розвиток карієсу зубів: мат. VIII студентської конференції // Перший крок у науку (Суми, 11 грудня 2016 року). – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 10-11.
 28. Денисенко І. Цукровий діабет і стан альвеолярного відростку щелеп: мат. VIII студентської конференції // Перший крок у науку (Суми, 11 грудня 2016 року). – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 21.
 29. Ажар А. В., Зуєнко Б. М. Тимчасові реставрації довготривалого використання: мат. VIII студентської конференції // Перший крок у науку (Суми, 11 грудня 2016 року). – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 22-23.
 30. Карпуша Т.В.  Вплив солей важких металів на розвиток стоматологічної патології. Клінічна медицина, хірургія, дитяча хірургія, педіатрія, інфекційні хвороби, ендокринологія, імунологія, клінічна імунологія та алергологія тощо: Збірник матеріалів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016 – 2017 навчальному році (м.Чернівці, 21-22 березня 2017 р.), 2017.- С. 18-19.
 31. Палій Т.А.  Лімфотропне введення антибіотиків при запальних захворюваннях ЩЛД. Клінічна медицина, хірургія, дитяча хірургія, педіатрія, інфекційні хвороби, ендокринологія, імунологія, клінічна імунологія та алергологія тощо: Збірник матеріалів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016 – 2017 навчальному році (м.Чернівці, 21-22 березня 2017 р.), 2017.- С. 40-42 .
 32. Гиленко А.С. Клініко-експериментальне обґрунтування методів лікування апіко-латеральних гранульом. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 486-487.
 33. Зубик Х.М., Теличенко Д.О. Сучасні методи мікропротезування. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 489-490.
 34. Коркішко Т.В. Стан зубощелепного апарату у дітей в тимчасовому та ранньому періоді змінного прикусу. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 490.
 35. Лопатка О.Ю. Теоретичне обґрунтування герметизації фісур зубів. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 492.
 36. Мешков Б.Є. Характеристики збройово-вибухових поранень щелепно-лицьової області у мирний час . Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 492-493.
 37. Москаленко І.В. Досліди по визначенню об’єму головки суглобового відростка нижньої щелепи скронево-нижньощелепних суглобів. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 494.
 38. Ніколенко А.В. Порушення опорно-рухового апарату у пацієнтів з гіпермобільністю суглобової головки нижньої щелепи. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 494-495.
 39. Палій Т.А. Лімфотропне введення антибіотиків при запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 496.
 40. Палій Т.А. Переваги та недоліки безметалевої кераміки. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 496-497.
 41. Рачок Т.С., Рачок А.А., Ажар А.В. Диференційна діагностика абразивного преканцерозного хейліту Манганотті. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 498.
 42. Гиленко А.С. Особенности цитологической картины при многоформной экссудативной эритеме в ротовой полости. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 498-499.
 43. Зубик Х.М. Проблема верифікації генералізованого пародонтиту. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 489.
 44. Коркішко Т.В. Особливості анатомічної будови фісур як фактору виникнення карієсу зубів. Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 491.