09.10.2015 р.

09.10.2015 р. відбулося перше організаційне засідання членів студентського наукового гуртка і викладачів секції.

Завідувач секції д. мед. н. Лахтін Ю.В. ознайомив присутніх з метою і задачами гуртка. Були обговорені і затверджені теми наукових досліджень студентів.

На засіданні обрано старосту студентського наукового колективу. Більшість голосів було віддано студентці 3 курсу групи СМ-301 Гіленко Анастасії.