Закачати файл "Тематичний план самостійної роботи"

Тематичний план самостійної роботи

«Терапевтична стоматологія» 3 курс

  V семестр

з/п

Тема

Кількість

годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

20

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Підготовка до контролю засвоєння змістових модулів – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

3

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 

3.1.

Спеціальні методи обстеження тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

0,5

ДСК

3.2.

Зміни кольору зубів (дисколорити) та методи їх усунення.

0,5

3.3.

Методи ізоляції зуба від слини при ендодонтичному лікуванні. Набір для накладання кофердаму: склад, призначення. Етапи накладання кофердаму залежно від клінічної ситуації.

1

ДСК

4.

Індивідуальна СРС – огляд навчально-методичної літератури, написання рефератів, проведення наукових досліджень.

1

ДСК

5.

Підготовка до додаткового семестрового контролю (ДСК)

4

ДСК

 

Разом

30

 

 

VI семестр

з/п

Тема

Кількість

годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

15

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Підготовка до контролю засвоєння змістових модулів – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

3

Поточний контроль на практичних заняттях

3.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 

3.1.

Сучасні методи обтурації кореневих каналів.

1,5

ДСК

3.2.

Поняття реставрації зубів. Планування побудови реставрації після ендодонтичного лікування.

1,5

4.

Індивідуальна СРС – огляд навчально-методичної літератури, написання рефератів, проведення наукових досліджень.

1

ДСК

5.

Підготовка до додаткового семестрового контролю (ДСК)

4

ДСК

 

Разом

26