Закачати файл "Тематичний план практичних занять"

Тематичний план практичних занять

«Терапевтична стоматологія» 3 курс

 V семестр

з/п

Тема

К-сть

годин

Модуль 1. Методи обстеження стоматологічного хворого. Ураження твердих тканин зубів

 

Змістовий модуль 1. Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією

 

1.                 

Організація стоматологічної допомоги в Україні. Структура стоматологічної поліклініки та її терапевтичного відділення. Задачі терапевтичної стоматології, взаємозв’язок із загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами. Оснащення робочого місця лікаря-стоматолога: універсальні стоматологічні установки та крісла. Техніка безпеки. Етика та деонтологія в стоматології. Ятрогенні захворювання

2

2.                 

Схема обстеження стоматологічного хворого. Суб’єктивне обстеження: скарги, анамнез захворювання та життя. Характеристика больового синдрому при різних ураженнях зубів. Клінічні методи обстеження, їх значення для діагностики захворювань порожнини рота: огляд (зовнішній, обличчя пацієнта, присінка, власне порожнини рота, зубних рядів). Обстеження місця захворювання (Locus morbi): огляд ураженого зуба, зондування, перкусія, пальпація.

2

3.                 

Допоміжні методи обстеження хворого: термодіагностика, ЕОД, застосування детекторів карієсу: методика проведення, інтерпретація результатів. Рентгенологічна, люмінесцентна та трансілюмінаційна діагностика. Показання, особливості проведення. Діагностичні тести: з анестезією та на препарування. Методика визначення тригерних зон та обстеження місць виходу периферичних гілок трійчастого нерва. Лабораторні методи обстеження. Інтерпретація результатів.

2

4.                 

Медична документація терапевтичного прийому: правила заповнення, виписка направлень тощо. Медична карта стоматологічного хворого (ф.043/О) – медичний, науковий і юридичний документ.

2

5.                 

Гігієна порожнини рота, та її значення в комплексній профілактиці захворювань органів порожнини рота і організму в цілому. Визначення ГІ за Федоровим-Володкіною та Green-Vermillion (стандартна та спрощена методики), індексу ефективності гігієни порожнини рота.

2

6.                 

Зубний наліт та зубний камінь. Механізм утворення. Структура, фізичні властивості, хімічний склад, мікрофлора. Способи видалення. Проведення професійної гігієни порожнини рота. Оцінка ефективності видалення зубного нальоту і зубного каменю.

2

7.                 

Підсумкове заняття змістового модуля 1

2

 

Змістовий модуль 2. Карієс зубів

 

8.                 

Карієс зуба. Визначення поняття. Статистичні показники карієсу зуба. Класифікація карієсу.

2

9.                 

Поняття структурної та функціональної резистентності твердих тканин зуба. Визначення резистентності емалі (тер-тест).

2

10.            

Сучасні уявлення про етіологію і патогенез карієсу. Вклад вчених: Міллера, Д.А. Ентіна, І.Г. Лукомського,
А.Е. Шарпенака, А.І. Рибакова, Е.В. Боровського, П.А. Леуса, В.К.Леонтьєва, В.Р. Окушко Е.В. Боровського та ін.). Морфологічні зміни твердих тканин зубів на різних стадіях розвитку каріозного процесу за даними електронної, променевої та трансілюмінаційної мікроскопії.

2

11.            

Гострий і хронічний карієс в стадії плями. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування гострого та хронічного початкового карієсу. Медикаментозні засоби та методики ремінералізуючої терапії: групи, властивості, особливості використання.

2

12.            

Гострий та хронічний поверхневий карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

2

13.            

Гострий і хронічний середній карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

2

14.            

Гострий глибокий карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, внутрішньо- та позасиндромна диференціальна діагностика.

2

15.            

Односеансний та двохсеансний методи лікування гострого глибокого карієсу. Лікувальні пасти: групи, властивості, методики використання.

2

16.            

Хронічний глибокий карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

17.            

Квітучий карієс: причини розвитку, патоморфологія, клініка, діагностика.

2

18.            

Лікування множинного карієсу: загальне та місцеве. Лікувальні засоби: групи, дозування, способи використання.

2

19.            

Вторинний карієс депульпованих та недепульпованих зубів: причина, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Лікування, профілактика.

2

20.            

Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. Засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів вагітних, призовників, робітників окремих виробництв. Оцінка ефективності.

2

21.            

Помилки та ускладнення в діагностиці і лікуванні карієсу.

2

22.            

Контроль засвоєння змістового модулю 2. Карієс

2

 

Змістовий модуль 3. Некаріозні ураження зубів

 

23.            

Некаріозні ураження зубів. Класифікація Патрикєєва. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів: гіпо-, гіперплазія, ендемічний флюороз. Класифікація флюорозу зубів за А.К. Ніколішиним.

2

24.            

Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають після прорізування зубів. Травматичні та хімічні ураження. Гіперестезія твердих тканин зубів. Усунення гіперестезії за допомогою сучасних десенситайзерів: склад, властивості, методики використання. Патоморфологія, клініка, діагностика та лікування ерозії емалі, клиноподібного дефекта.

2

25.            

Використання фізичних методів для лікування і профілактики карієсу та некаріозних уражень зубів.

2

26.            

Контрольна робота. Написання розширеної картки амбулаторного хворого на різні форми карієсу та некаріозних уражень.

2

27.            

Контроль засвоєння змістового модулю 3

2

28.            

Підведення практичних навичок модулю 1

2

Модуль 2. Захворювання ендодонта (пульпіт, періодонтит). Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування, профілактика

 

Змістовий модуль 4. Пульпіт. Ч. І

 

29.            

Пульпіт. Етіологія, патогенез, класифікація (Є.М. Гофунг, КМІ (1964), МКХ-10), їх позитивні якості та недоліки.

2

30.            

Гострий травматичний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. Гіперемія пульпи: патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

2

31.            

Гострий частковий пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

2

32.            

Гострий загальний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика.

2

33.            

Гострий гнійний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика.

2

34.            

Хронічний простий пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика.

2

35.            

Хронічний гіпертрофічний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. Хронічний гангренозний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. Некроз і атрофія пульпи.

2

36.            

Конкрементозний та кореневий пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика. Загострення хронічного пульпіту: патоморфологія, клініка, діагностика.

2

 

Разом

72

 

VІ семестр

з/п

Тема

К-сть

годин

 

Змістовий модуль 4. Пульпіт. Ч. ІІ

 

37.            

Методи і засоби знеболення при пульпіті. Лікарські засоби і способи їх застосування. Премедикація.

2

38.            

Методи лікування пульпіту. Обґрунтування вибору методу лікування пульпіту в залежності від форми, перебігу та загального стану організму.

2

39.            

Метод збереження пульпи (біологічний): показання до застосування. Методика лікування. Лікарські засоби, їх пропис. Ефективність і можливі ускладнення.

2

40.            

Вітальний ампутаційний метод лікування пульпіту: показання,  методика, лікарські засоби. Ефективність методу.

2

41.            

Вітальний екстирпаційний метод лікування пульпіту: показання,  методика, лікарські засоби. Ефективність методу, можливі ускладнення. Діатермокоагуляція. Показання, методика проведення, ускладнення.

2

42.            

Девіталізація пульпи: показання до використання, методика проведення, лікарські засоби.

2

43.            

Девітальна екстирпація пульпи. Показання, етапи лікування, сучасні технології. Можливі  ускладнення та їх усунення. Ефективність методу.

2

44.            

Девітальний ампутаційний та комбінований методи лікування пульпіту. Показання до використання. Методика проведення: етапи, лікарські засоби. Недоліки та можливі ускладнення.

2

45.            

Силери для пломбування кореневих каналів при пульпіті: групи, властивості, показання до застосування, методика пломбування. Філери: види та властивості.

2

46.            

Способи пломбування кореневих каналів при лікуванні пульпіту методом центрального штифта, вертикальної конденсації гутаперчі, холодної і теплої латеральної конденсації гутаперчі. Помилки та ускладнення.

2

47.            

Контроль засвоєння змістового модулю 3.

2

 

Змістовий модуль 5. Періодонтит

 

48.            

Періодонтит: етіологія, патогенез, класифікація
(І.Г. Лукомськогого, М.А. Грошикова, С.А Вайндруха,
МКХ-10). Патологічна анатомія гострих і хронічних періодонтитів.

2

49.            

Гострий медикаментозний і травматичний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

2

50.            

Гострий серозний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Гострий гнійний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

2

51.            

Хронічний фіброзний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

2

52.            

Хронічний гранулюючий верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка. діагностика.

2

53.            

Хронічний гранульоматозний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

2

54.            

Загострення хронічних верхівкових періодонтитів: етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Ускладнення періодонтиту періоститом.

2

55.            

Рентгендіагностика періодонтиту. Поняття остеосклерозу, остеопорозу, деструкції, деформації, гіперцементозу та ін.

2

56.            

Лікування гострого серозного та гнійного верхівкового періодонтиту інфекційного походження. Невідкладна допомога. Послідовність та особливості етапів лікування. Особливості пломбування.

2

57.            

Лікування гострого медикаментозного та травматичного верхівкового періодонтиту. Послідовність та особливості етапів лікування. Антидотна терапія.

2

58.            

Лікування хронічного верхівкового періодонтиту однокореневих та багатокореневих зубів. Принципи лікування. Показання та лікування верхівкового періодонтиту в скорочені терміни. Методи впливу на заапікальне вогнище інфекції

2

59.            

Послідовність та особливості етапів лікування періодонтиту. Ефективність лікування. Сучасні технології та інструменти для обробки кореневих каналів.

2

60.            

Використання фізичних факторів в комплексній терапії пульпіту та періодонтиту. Методики. Апаратура.

2

61.            

Помилки в діагностиці та лікуванні періодонтиту. Причини, способи усунення та профілактики.

2

62.            

Контрольна робота. Написання розширеної картки амбулаторного хворого на різні  форми пульпіту і періодонтиту.

2

63.            

Контроль засвоєння змістового модулю 4.

2

 

Разом

54

 

Зав. секції

д. мед. н.

                                 

 

Лахтін Ю.В.