Закачати файл "Тематичний план лекцій"

Тематичний план лекцій

«Терапевтична стоматологія» 3 курс

 V семестр

з/п

Тема лекції

Кількість

годин

Модуль 1. Методи обстеження стоматологічного хворого. Ураження твердих тканин зубів

1.                 

Обстеження стоматологічного хворого: суб’єктивні та об’єктивні основні та додаткові методи. Медична документація терапевтичного стоматологічного прийому. Історія хвороби як медичний, юридичний та науковий документ.

2

2.                 

Карієс зуба. Визначення. Епідеміологія карієсу: розповсюдженість та інтенсивність карієсу, приріст інтенсивності. Карта епідеміологічного обстеження ВООЗ. Етіологія та патогенез карієсу. Сучасні уявлення про причини виникнення та теорії розвитку карієсу: суть, переваги та недоліки. Поняття функціонально-структурної резистентності твердих тканин зуба.

2

3.                 

Карієс зуба. Класифікація. Морфологічні зміни твердих тканин зуба на різних стадіях каріозного процесу за даними променевої, електронної та поляризаційної мікроскопії. Клініка, діагностика та диференційна діагностика карієсу. Використання фізичних методів для діагностики карієсу.

2

4.                 

Лікування карієсу: види, вибір методу в залежності від клінічної форми. Ремінералізуюча терапія. Етапи хірургічного лікування. Особливості лікування глибокого карієсу. Загальне та місцеве лікування множинного карієсу. Медикаментозні засоби та фізичні методи в комплексній терапії карієсу зубів.

2

5.                 

Некаріозні ураження зубів. Класифікація за Патрикєєвим. Патоморфологія, клініка та діагностика уражень, що виникають до прорізування зубів. Лікування. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають після прорізування зубів. Лікування.

2

Модуль 2. Захворювання ендодонта (пульпіт, періодонтит). Етіологія, патогенез. Класифікація.

Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Ч. І

6.                 

Пульпіт: етіологія і патогенез та класифікації. Патоморфологія гострих і хронічних форм пульпіту. Симптоматологія пульпіту. Характеристика і механізм виникнення больового синдрому. Клініка, діагностика гострих форм пульпіту.

2

7.                 

Клініка, діагностика хронічних форм пульпіту та їх загострення. Диференціальна діагностика різних форм пульпіту.

2

8.                 

Лікування пульпіту біологічним, вітальним ампутаційним та екстирпаційним методами. Показання, послідовність та особливості етапів. Ефективність методів, можливі ускладнення та методи їх запобігання.

2

9.                 

Девітальна екстирпація, ампутація та комбінований метод лікування пульпіту. Муміфікація, етапи проведення, ускладнення. Порівняльна характеристика різних методів лікування пульпіту.

2

 

Разом

18

 

VІ семестр

з/п

Тема лекції

Кількість

годин

Модуль 2. Захворювання ендодонта (пульпіт, періодонтит). Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Ч. ІІ

10.            

Періодонтит. Етіологія і патогенез. Патоморфологічні зміни при різних формах періодонтиту. Класифікація періодонтиту.

2

11.            

Клініка, діагностика, диференціальна діагностика гострих форм періодонтиту.

2

12.            

Клініка, діагностика, диференціальна діагностика хронічних та загострених форм періодонтиту. Значення рентгенологічного методу діагностики.

2

13.            

Лікування різних форм періодонтиту. Невідкладна допомога. Загальні принципи, послідовність та особливості етапів лікування. Сучасні методи впливу на заапікальне вогнище інфекції.

2

14.            

Помилки та ускладнення в одонтології, їх причини, попередження та способи усунення.

2

 

Разом

10