Перелік практичних навичок для засвоєння модулів

Терапевтична стоматологія, 3 курс

Модуль 1. “Методи обстеження стоматологічного хворого.

Ураження твердих тканин зубів”

 

Змістовний модуль 1. Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією.

1. Вміти обладнати стоматологічний кабінет і забезпечити його функціонування з дотриманням гігієнічних вимог та основ ергономіки в стоматології.

2. Використовувати правила техніки безпеки в роботі з електричними приладами, універсальними установками та зуболікарськими кріслами, сильнодіючими медикаментозними засобами, дрібним ендодонтичним інструментарієм.

3. Надати лікарську допомогу при непритомності, колапсі, шоці, алергічних реакціях, гіпертонічному кризі.

4. Провести суб’єктивне обстеження пацієнта: зібрати скарги, анамнез захворювання і життя.

5. Провести основні методи об’єктивного обстеження: зовнішній огляд пацієнта, огляд присінка та власне порожнини рота.

6. Провести обстеження місця захворювання: огляд каріозної порожнини, зондування, перкусію, пальпацію.

7. Провести допоміжні методи обстеження пацієнта: термодіагностику, ЕОД, карієс-маркування (вітальне фарбування) тощо.

8. Дати оцінку результатів допоміжних методів обстеження пацієнта: термодіагностики, ЕОД, карієс-маркування (вітальне фарбування) тощо.

9. Оцінити результати клінічних аналізів крові та сечі.

10. Заповнити амбулаторну карту стоматологічного хворого, листок щоденного обліку пацієнтів.

11. Виписати направлення в фізіотерапевтичний кабінет, на консультацію до інших спеціалістів, на рентгенологічне, алергологічне обстеження.

12. Провести визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною та дати оцінку стану гігієни порожнини рота.

13. Провести визначення гігієнічного індексу за Green-Vermillion та дати оцінку стану гігієни порожнини рота.

14. Провести видалення зубного нальоту, та зубного каменю різними способами: механічним, фізичним, хімічним.

15. Провести професійну гігієну порожнини рота.

16. Провести оцінку ефективності гігієни порожнини рота.

 

Змістовний модуль 2. Карієс та некаріозні ураження зубів.

1. Діагностувати некаріозні ураження, що виникають до прорізування зубів: гіпоплазія, гіперплазію, флюороз зубів тощо.

2. Діагностувати некаріозні ураження, що виникають після прорізування зубів: травматичні ураження, хімічні ураження, ерозія емалі, гіперестезія, клиноподібний дефект.

3. Визначити розповсюдженість, інтенсивність та приріст інтенсивності карієсу.

4. Визначити стан резистентності емалі (тест емалевої резистентності).

5. Діагностувати гострий та хронічний початковий, поверхневий, середній, глибокий карієс, використовуючи основні та додаткові методи обстеження.

6. Провести внутрішньосиндромну диференціальну діагностику різних форм карієсу.

7. Діагностувати вторинний карієс депульпованих та недепульпованих зубів, використовуючи основні та додаткові методи обстеження.

8. Діагностувати квітучий карієс, використовуючи основні та додаткові методи обстеження.

9. Призначити загальне лікування квітучого карієсу.

10. Призначити і провести неоперативне лікування гострого початкового карієсу (ремінералізуючу терапію).

11. Призначити і провести оперативне лікування різних форм карієсу.

12. Виконати аплікаційне, інфільтраційне, провідникове, інтралігаментарне, підокісне знеболення.

13. Призначити і провести односеансний метод лікування гострого глибокого карієсу з використанням одонтотропних паст.

14. Призначити і провести двохсеансний метод лікування гострого глибокого карієсу з використанням одонтотропних паст.

15. Призначити по показанням фізичні методи при комплексному лікуванні карієсу та некаріозних уражень зубів.

16. Призначити профілактичні заходи та провести профілактичні маніпуляції для запобігання виникнення карієсу;

17. Виявити помилки та ускладнення при діагностиці та лікуванні карієсу, використовуючи основні та додаткові методи обстеження, провести їх усунення.

 

Модуль 2. “Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит).

Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,

лікування та профілактика”

Змістовний модуль 3. Пульпіт.

1. Діагностувати різні за етіологією, патоморфологічними проявами форми гострого та хронічного запалення пульпи, використовуючи основні та додаткові методи обстеження.

2. Надати невідкладну допомогу пацієнту з гострим гнійним пульпітом.

3. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту методом збереження життєдіяльності пульпи, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі лікувальних паст. Виписати рецепти.

4. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту вітальним ампутаційним методом, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі лікувальних паст. Виписати рецепти.

5. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту вітальним екстирпаційним методом, використовуючи лікарські речовини гемостатичної, антисептичної дії.

6. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним екстирпаційним методом.

7. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним ампутаційним методом, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі муміфікуючих рідин та паст. Виписати рецепти.

8. Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним комбінованим методом, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі муміфікуючих рідин та паст. Виписати рецепти.

9. Провести пломбування каналів, диференційовано обрати силери різних груп для різних клінічних ситуацій при лікування пульпітів.

10. Пломбувати кореневі канали при лікуванні пульпіту методами центрального штифта, вертикальної, холодної та теплої латеральної конденсації гутаперчі.

11. Виявити причини помилок та ускладнень і способи їх усунення при пломбуванні кореневих каналів.

 

Змістовний модуль 4. Періодонтит.

1. Діагностувати різні за етіологією, патоморфологічними проявами форми гострого та хронічного запалення верхівкового періодонтиту, використовуючи основні та додаткові методи обстеження.

2. Проводити внутрішньосиндромну диференціальну діагностику різних форм верхівкового періодонтиту.

3. Проводити позасиндромну диференціальну діагностику різних форм верхівкового періодонтиту.

4. Проводити рентгенологічну діагностику хронічних форм періодонтиту.

5. Провести поетапне лікування гострих форм верхівкового періодонтиту в залежності від етіологічних факторів.

6. Надати невідкладну допомогу пацієнту з гострим гнійним верхівковим періодонтитом.

7. Провести поетапне лікування хронічних форм верхівкового періодонтиту в залежності від етіологічних факторів, використовуючи різні методи впливу на заапікальне вогнище інфекції.

8. Призначити та провести лікування хронічного верхівкового періодонтиту в одне відвідування, використовуючи сучасні технології обробки та пломбування кореневого каналу.

9. Призначити фізичні методи при лікуванні різних форм періодонтиту: внутрішньоканальний електрофорез, депофорез, УВЧ-терапію, лазеротерапію, флюктуоризацію, д’Арсонвалізацію.

10. Виявляти помилки, допущені в діагностиці та на етапах лікування періодонтиту, проводити маніпуляції для їх усунення.