Закачати файл "Екзаменаційні питання"

Змістовний модуль 1. Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією”.

 1. Етика та деонтологія в стоматології. Ятрогенні захворювання.
 2. Професійні захворювання лікаря-стоматолога та їх профілактика.
 3. Невідкладні стани в терапевтичній стоматології: причини розвитку, клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги.
 4. Централізована та децентралізована форми надання медичної допомоги.
 5. Стоматологічна поліклініка: структура,  завдання,  принцип роботи.
 6. Устаткування та оснащення терапевтичного стоматологічного кабінету
 7. Організаціястоматологічної поліклініки, терапевтичного відділення, кабінету.
 8. Вимоги, які пред'являються оснащеннюстоматологічногокабінету.
 9. Завдання терапевтичної стоматології, як основної дисципліни.
 10. Взаємозв’язок терапевтичної стоматології з медичними, біологічними науками і з іншими стоматологічними дисциплінами.
 11. Вплив стоматологічних хвороб на загальний стан організму людини.
 12. Що таке ергономіка і основні принципи ергономіки?
 13. Основні ергономічні положення лікаря та пацієнта при виконанні стоматологічних маніпуляцій.
 14. Допоміжний стоматологічний персонал і його функціональні обов’язки. Робота “в чотири руки”.
 15. Види бормашин, їх призначення та принцип роботи. Інструментарій в терапевтичній стоматології.
 16. Схема обстеження стоматологічного хворого.
 17. Характеристика видів анамнезу.
 18. Анамнез життя. Його значення в діагностичному процесі.
 19. Анамнез захворювання. Його значення в діагностичному процесі.
 20. Значення та інформативність суб’єктивного методу обстеження, послідовність його проведення.
 21. Основні методи об’єктивного обстеження стоматологічного пацієнта: методика проведення, їх інформативність та значення.
 22. Додаткові методи об’єктивного обстеження стоматологічного пацієнта: методика проведення, інтерпретація результатів.
 23. Зовнішньоротове обстеження хворих: методика проведення, інтерпретація результатів.
 24. Внутрішньоротове обстеження хворих: методика проведення, інтерпретація результатів.
 25. Оцінка стану зубів і зубного ряду.
 26. Основні клінічні методи обстеження зубів.
 27. Морфологічні методи обстеження в терапевтичній стоматології.
 28. Лабораторні методи обстеження в терапевтичній стоматології.
 29. Мікробіологічні методи обстеження в терапевтичній стоматології.
 30. Методи визначення вітальності пульпи зубі, іх інтерпретація.
 31. Медична документація терапевтичного прийому: правила заповнення. Медична карта стоматологічного хворого (ф.043/О) – медичний, науковий та юридичний документ.
 32. Гігієна порожнини рота. Засоби та методи.
 33. Значення зубної бляшки в патогенезі карієсу зубів.
 34. Визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною, якісна і кількісна характеристика, інтерпретація результатів.
 35. Визначення гігієнічного індексу за Green-Vermillion, інтерпретація результатів.
 36. Зубні нашарування. Види, склад. Механізм утворення зубного нальоту та зубного каменю. Значення зубної бляшки у виникненні карієсу.
 37. Поняття професіональної чистки зубів.
 38. Визначення, методи видалення зубних відкладень, засоби та інструменти.

 

Змістовний модуль 2. “Карієс та некаріозні ураження зубів”.

 1. Карієс зуба. Визначення. Епідеміологія карієсу: розповсюдженість, інтенсивність, приріст інтенсивності; методики їх визначення.
 2. Карієс зуба. Визначення. Класифікація карієсу (робоча).
 3. Теорії виникнення та розвитку карієсу Міллера, Д.А. Ентіна, А.І. Рибакова. Суть, позитивні та негативні сторони.
 4. Сучасне трактування етіології карієсу зубів. Види мікроорганізмів ротової порожнини. Фактори, що обумовлюють їх карієсогенність.
 5. Тест емалевої резистентності. Суть, методика проведення, інтерпретація результатів.
 6. Поняття структурної та функціональної резистентності емалі. Поняття та значення зубного ліквору.
 7. Поняття резистентності твердих тканин зуба. Методика проведення та інтерпретація ТЕР-тесту.
 8. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого початкового (в стадії плями) карієсу.
 9. Лікування гострого початкового карієсу (в стадії білої плями). Лікарські засоби, методика проведення.
 10. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого поверхневого карієсу.
 11. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного поверхневого карієсу.
 12. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого середнього карієсу.
 13. Послідовність і етапи лікування гострого середнього карієсу.
 14. Патоморфологічні зміни тканин зубів при хронічному середньому карієсі.
 15. Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного середнього карієсу.
 16. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого глибокого карієсу.
 17. Лікування гострого та хронічного середнього карієсу.
 18. Методи ізоляції зуба від слини. Набір для накладання кофердаму: склад, призначення. Накладання кофердаму в залежності від клінічної ситуації.
 19. Послідовність та особливості етапів лікування гострого глибокого карієсу в одне відвідування. Лікувальні пасти: групи, склад, властивості, механізм дії, особливості приготування і накладання.
 20. Лікування гострого глибокого карієсу в два відвідування. Послідовність та особливості етапів.
 21. Патоморфологія, клініка, діагностика диференційна діагностика хронічного глибокого карієсу.
 22. Лікування хронічного глибокого карієсу. Послідовність етапів та особливість лікування.
 23. Квітучий карієс: визначення, причини розвитку, клінічні прояви та діагностика.
 24. Вибір тактики препарування каріозних порожнин з урахуванням індивідуальної карієсрезистентності та вітальності зуба, властивостей пломбувальних матеріалів.
 25. Лікування квітучого карієсу. Групи лікарських засобів, особливості призначення, дозування.
 26. Патоморфологія, клініка та діагностика вторинного хронічного глибокого карієсу.
 27. Причини виникнення та профілактика вторинного карієсу.
 28. Некаріозні ураження зубів. Класифікація за Патрикєєвим.
 29. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів: гіпоплазія, гіперплазія, ендемічний флюороз. Класифікація флюорозу зубів за А.К. Ніколішиним.
 30. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають після прорізування зубів: травматичні та хімічні ураження.
 31. Гіперестезія зубів: причини розвитку, види.
 32. Лікування гіперестезії: групи сучасних десенситайзерів, склад, властивості, методики використання.
 33. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування клиноподібного дефекту.
 34. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування ерозії емалі зуба.
 35. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування некрозу емалі зуба.
 36. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування стертості зуба.
 37. Зміни кольору зубів (дисколорити) та методи їх усунення.
 38. Поняття реставрації зубів. Планування побудови реставрації. Інструменти та аксесуари для її проведення та фінішної обробки.
 39. Методи і засоби знеболення при лікуванні карієсу.
 40. Профілактика карієсу. Визначення. Види профілактики. Значення індивідуальної та суспільної профілактики.
 41. Використання фізичних методів в комплексній терапії карієсу: показання, протипоказання, механізм дії, методика проведення.

 

Змістовний модуль 3. “Пульпіт”.

 1. Етіологія пульпіту зубів.
 2. Класифікація пульпіту.
 3. Основні симптоми гострих форм пульпіту.
 4. Основні симптоми хронічних форм пульпіту.
 5. Методи обстеження хворих при пульпіті.
 6. Патоморфологічні прояви гострого запалення пульпи.
 7. Патоморфологічні прояви хронічного запалення пульпи.
 8. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого часткового пульпіту.
 9. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого загального пульпіту.
 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого гнійного пульпіту.
 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного фіброзного пульпіту.
 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного гіпертрофічного пульпіту.
 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного гангренозного пульпіту.
 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічних форм пульпіту у стадії загострення.
 • Методи лікування пульпіту.
 • Біологічний метод лікування пульпіту. Показання до використання методу.
 • Біологічний метод лікування пульпіту. Етапи лікування.
 • Вітальна ампутація пульпи. Показання до використання методу. Етапи лікування.
 1. Вітальна екстирпація пульпи. Показання до використання методу. Етапи лікування.
 2. Девітальна ампутація пульпи. Показання до використання методу. Етапи лікування.
 • Девітальна екстирпація пульпи. Показання до використання методу. Етапи лікування.
 • Методи лікування гострого часткового пульпіту. Вибір метода. Етапи лікування. Використання лікарських засобів.
 • Методи лікування гострого загального пульпіту. Вибір метода. Етапи лікування. Використання лікарських засобів.
 • Методи лікування гострого гнійного пульпіту. Вибір метода. Етапи лікування. Використання лікарських засобів.
 • Методи лікування хронічного фіброзного пульпіту. Вибір метода. Етапи лікування. Використання лікарських засобів.
 • Методи лікування хронічного гіпертрофічного пульпіту. Вибір метода. Етапи лікування. Використання лікарських засобів.
 • Методи лікування хронічного гангренозного пульпіту. Вибір метода. Етапи лікування. Використання лікарських засобів.
 • Методи лікування хронічних форм пульпіту у стадії загострення. Вибір метода. Етапи лікування. Використання лікарських засобів.
 • Помилки при лікуванні пульпіту.
 • Ускладнення при лікуванні пульпіту.
 • Надати невідкладну допомогу пацієнту з гострим гнійним пульпітом.
 • Знеболення при пульпіті. Види. Засоби.
 • Призначити по показанням та провести лікування пульпіту методом збереження життєдіяльності пульпи, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі лікувальних паст. Виписати рецепти.
 • Призначити по показанням та провести лікування пульпіту вітальним ампутаційним методом, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі лікувальних паст. Виписати рецепти.
 • Призначити по показанням та провести лікування пульпіту вітальним екстирпаційним методом, використовуючи лікарські речовини гемостатичної, антисептичної дії.
 • Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним екстирпаційним методом.
 • Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним ампутаційним методом, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі муміфікуючих рідин та паст. Виписати рецепти.
 • Призначити по показанням та провести лікування пульпіту девітальним комбінованим методом, використовуючи лікарські речовини різних груп в складі муміфікуючих рідин та паст. Виписати рецепти.
 • Провести пломбування каналів, диференційовано обрати силери різних груп для різних клінічних ситуацій при лікування пульпітів.
 • Пломбувати кореневі канали при лікуванні пульпіту методами центрального штифта, вертикальної, холодної та теплої латеральної конденсації гутаперчі.
 • Причини помилок та ускладнень і способи їх усунення при пломбуванні кореневих каналів.

 

Змістовний модуль 4. “Періодонтит”.

 1. Етіологія періодонтиту.
 2. Класифікація періодонтиту.
 3. Патоморфологія періодонтита.
 4. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого періодонтита у стадії інтоксикації.
 5. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого періодонтита у стадії ексудації.
 6. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого серозного періодонтита.
 7. Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострого гнійного періодонтита.
 8. Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного фіброзного періодонтита.
 9. Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного гранулематозного періодонтита.
 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного гранулюючого періодонтита.
 • Клініка, діагностика, диференційна діагностика хронічного періодонтита у стадії загострення.
 • Характеристика апікальних гранулем.
 • Рентгенологічні ознаки хронічних форм періодонтита.
 • Диференційна діагностика гострих форм періодонтита.
 • Диференційна діагностика хронічних форм періодонтита.
 • Основні та додаткові методи обстеження хворих при періодонтиті.
 • Лікування гострих форм періодонтита. Етапи. Лікарські засоби.
 • Лікування хронічного фіброзного періодонтита. Етапи. Лікарські засоби.
 • Лікування хронічного гранулематозного періодонтита. Етапи. Лікарські засоби.
 • Лікування хронічного гранулюючого періодонтита. Етапи. Лікарські засоби.
 • Провести поетапне лікування гострого токсичного (медикаментозного) верхівкового періодонтиту.
 • Провести поетапне лікування гострого травматичного верхівкового періодонтиту.
 • Надати невідкладну допомогу пацієнту з гострим гнійним верхівковим періодонтитом.
 • Методи впливу на заапікальне вогнище інфекції.
 • Призначити та провести лікування хронічного верхівкового періодонтиту в одне відвідування, використовуючи сучасні технології обробки та пломбування кореневого каналу.
 • Показання та етапи лікування періодонтиту в одне відвідування.
 • Методи лікування періодонтиту в зубах з важкопрохідними кореневими каналами.
 • Призначити фізичні методи при лікуванні різних форм періодонтиту: внутрішньоканальний електрофорез, депофорез, УВЧ-терапію, лазеротерапію, флюктуоризацію, д’Арсонвалізацію.
 • Помилки, допущені в діагностиці та на етапах лікування періодонтиту, маніпуляції для їх усунення.
 • Сучасні методи інструментальної обробки кореневих каналів.
 • Сучасні методи обтураціїї кореневих каналів.