ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

( Пропедевтика ортопедичної стоматології, змістовні модулі 1-2)

 

№ п/п

Тема самостійної роботи

К-сть год

1

Підготовка до практичних занять –теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

8

2

Історія розвитку ортопедичної стоматології. Внесок українських вчених у розвиток ортопедичної стоматології

2

3

Оволодіти умінням малювати анатомічну будову верхньої та нижньої щелеп

2

4

Оволодіти умінням малювати м'язевий апарат верхньої та нижньої щелеп та пояснювати механізми основної та додаткової функції жувальної мускулатури

2

5

Теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок отримання відбитків

2

6

Опрацювання практичних навичок відливання моделей

2

7

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння   модуля 1-2

2

 

Всього

 

20