Тематичний план практичних занять

з дисципліни «Пропедевтика ортопедичної стоматології» (2 курс, осінній семестр)

 

 

Тема занять

Тривалість

1

 

Ортопедична стоматологія. Зміст, мета. Завдання. Історія розвитку

2 години

2

Організаційні принципи роботи ортопедичного кабінету. Устаткування  клініки та  лабораторії. Ознайомлення з робочим місцем лікаря-ортопеда та зубного техніка

2 години

3

Функціональна  анатомія  жувального  апарату. Анатомічна  будова  верхньої щелепи, іннервація, васкуляризація і гістогенез. Вікові зміни

2 години

4

Функціональна  анатомія  жувального  апарату. Анатомічна  будова  нижньої щелепи, іннервація, васкуляризація і гістогенез. Вікові зміни. Загальні риси  та  відмінність у  розвитку та будові щелеп

2 години

5

Жувальні та мімічні м’язи, їх функція

2 години

6

Анатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба. Вікові зміни у суглобі

2 години

7

Зуби, зубні ряди. Групи зубів, анатомотопографія

2 години

8

Фізіологічні та патологічні види прикусів. Їх характеристика

2 години

9

Поняття артикуляції, оклюзії. Види оклюзії

2 години

10

Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Вертикальні та сагітальні рухи нижньої щелепи

2 години

11

Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Трансверзальні рухи нижньої щелепи. Функція жування зубощелепного апарату

2 години

12

Відбитки, їх класифікація. Методи отримання

2 години

13

Відбиткові матеріали. Їх класифікація. Загальні властивості

2 години

14

Кристалізуючі відбиткові матеріали, їх властивості, клінічне застосування

2 години

15

Термопластичні відбиткові матеріали, їх властивості, клінічне застосування

2 години

16

 

Альгінатні відбиткові матеріали, властивості, клінічне застосування

2 години

17

Силіконові відбиткові матеріали, їх властивості, клінічне застосування

2 години

18

Підсумковий модульний контроль

2 години

 

Всього

36 годин