Перелік теоретичних питань для підготовки студентів  до підсумкового модульного контролю.

 

Модуль 1. Пропедевтика ортопедичної стоматології

 

Змістовий модуль 1. Морфологічна та функціональна анатомія жувального апарату людини. Діагностика в ортопедичній стоматології.

1. Ортопедична стоматологія – визначення, мета, завдання. Вчені, які зробили вклад у розвиток вітчизняної ортопедичної стоматології.

2. Організаційні принципи роботи ортопедичного відділення та кабінету. Асептика й антисептика.

3. Анатомічна будова верхньої та нижньої щелеп. Спільні риси та відмінності у їх розвитку та будові.

4. Будова скронево-нижньощелепного суглоба, з'єднання нижньої щелепи з основою черепа.

5. Взаємозв'язок будови і функції скронево-нижньощелепного суглоба.

6. Жувальна мускулатура та її функції в нормі.

7. Мімічна мускулатура, її функції.

8. Зуби, зубні ряди, прикус.

9. Характеристика ортогнатичного прикусу.

10. Фізіологічні варіанти ортогнатичного прикусу, їх характеристика.

11. Патологічні прикуси. Поняття «артикуляція» і «оклюзія». Види оклюзії. Ознаки центральної оклюзії.

12. Клінічні методи обстеження ортопедичного хворого.

13. Жувальна сила, жувальна ефективність, жувальний тиск, жувальна міцність. Методи визначення жувальної ефективності.

14. Визначення жувальної ефективності за Н. І. Агаповим, І. М. Оксманом.

15. Функціональні жувальні проби за І. С. Гельманом, І. С. Рубіновим, Христенсеном.

16. Мастикаціографія та її аналіз.

 

Змістовий модуль 2. Клінічне матеріалознавство.

 

1. Класифікація дефектів зубних рядів за  А. І. Бетельманом та Кенеді.

2. Відбитки, їх класифікація. Відбиткові ложки, їх характеристика.

3. Етапи отримання анатомічних відбитків. Межі анатомічного відбитка на верхній і нижній щелепах.

4. Класифікація відбиткових матеріалів. Вимоги до відбиткових матеріалів.

5. Особливості отримання анатомічних відбитків з верхньої та нижньої щелеп.

6. Можливі ускладнення під час отримання відбитків і їх попередження.

7. Кристалізувальні відбиткові матеріали. Фізико-хімічні властивості гіпсу.

8. Методи отримання анатомічних відбитків гіпсом із верхньої і нижньої щелеп. Фази кристалізації гіпсу.

9. Розрізи гіпсового відбитка на верхній і нижній щелепах.

10. Цинк-евгенольні маси. Фізико-хімічні властивості.

11. Термопластичні відбиткові матеріали. Фізико-хімічні властивості.

12. Етапи отримання відбитків термопластичними матеріалами.

13. Альгінатні відбиткові матеріали. Фізико-хімічні властивості. Етапи отримання відбитків альгінатними масами.

14. Силіконові відбиткові матеріали.

15. Комбіновані відбитки. Методи отримання комбінованих відбитків із верхньої і нижньої щелеп.

16. Отримання моделей щелеп і оформлення їх цоколів.

17. Особливості отримання моделей за відбитками з різних відбиткових матеріалів.

18. Апарати, що відтворюють рухи нижньої щелепи.

19. Загіпсування моделей в оклюдатор при різних групах дефектів зубних рядів.

20. Загіпсування моделей в артикулятор при різних групах дефектів зубних рядів.

21. Моделювальні матеріали. Класифікація. Вимоги до моделювальних матеріалів.

22. Фізико-хімічні властивості моделювальних матеріалів. Склад. Застосування.

23. Основні та допоміжні матеріали, що використовуються для виготовлення вкладок та шпеникових зубів.

24. Фізико-хімічні властивості основних та допоміжних матеріалів, що використовуються для виготовлення штучних коронок.

25. Фізико-хімічні властивості основних та допоміжних матеріалів, що використовуються для виготовлення мостоподібних протезів.

26. Фізико-хімічні властивості основних та допоміжних матеріалів, що використовуються для виготовлення часткових знімних протезів.

27. Фізико-хімічні властивості основних та допоміжних матеріалів, що використовуються для виготовлення повних знімних протезів.

 

Змістовий модуль 3. Основні технологічні процеси виготовлення конструкцій зубних протезів

 

1. Вкладки. Показання до виготовлення. Клініко-лабораторні етапи виготовлення.

2. Шпеникові зуби. Показання до виготовлення. Клініко-лабораторні етапи виготовлення.

3. Штучні коронки. Показання, вимоги до виготовлення. Класифікація.

4. Клініко-лабораторні етапи виготовлення штучних коронок.

5. Мостоподібні протези. Класифікація. Показання до виготовлення. Вимоги до мостоподібних протезів.

6. Класифікація дефектів зубних рядів за А. І. Бетельманом, Кенеді.

7. Клініко-лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезів.

8. Знімні протези (часткові). Показання до виготовлення.

         9. Знімні протези (повні). Класифікація беззубих щелеп за Шредером, Келером.