Перелік практичних завдань та робіт до підсумкового модульного контролю

 

Модуль 1. Пропедевтика ортопедичної стоматології

 

1.    Уміти встановити діагноз ортопедичному пацієнтові згідно із класифікацією дефектів зубного ряду за Бетельманом та Кенеді.

2.    Уміти розрахувати жувальну ефективність.

3.    Уміти змоделювати анатомічну коронку та корінь зубів (різців, ікол, премолярів, молярів).

4.    Уміти підібрати відбиткову ложку на верхню та нижню щелепи залежно від відбиткової маси.

5.    Уміти приготувати кристалізувальну відбиткову масу.

6.    Уміти приготувати термопластичну відбиткову масу.

7.    Уміти приготувати альгінатну відбиткову масу.

8.    Уміти приготувати силіконову відбиткову масу.

9.    Володіти технікою отримання анатомічного відбитка з верхньої та нижньої щелеп кристалізувальною відбитковою масою.

10.    Уміти проводити розрізи гіпсових відбитків.

11.    Володіти технікою отримання анатомічного відбитка з верхньої та нижньої щелеп термопластичною відбитковою масою.

12.    Володіти технікою отримання анатомічного відбитка з верхньої та нижньої щелеп альгінатною відбитковою масою.

13.    Володіти технікою отримання анатомічного відбитка з верхньої та нижньої щелеп силіконовою відбитковою масою.

14.    Уміти дати оцінку якості виготовленого відбитка.

15.    Володіти технікою виготовлення моделей верхньої та нижньої щелеп та оформлення їх цоколя.

16.    Уміти робити загіпсування моделей щелеп в оклюдатор та артикулятор.

17.    Володіти технікою препарування каріозних І порожнин класу за Блеком під вкладки.

18.    Володіти технікою препарування каріозних ІІ порожнин класу за Блеком під вкладки.

19.    Володіти технікою препарування каріозних ІІІ порожнин класу за Блеком під вкладки.

20.    Володіти технікою препарування каріозних ІV порожнин класу за Блеком під вкладки.

21.    Володіти технікою препарування каріозних V порожнин класу за Блеком під вкладки.

22.    Уміти моделювати проміжну частину мостоподібного протеза.

23.    Уміти на моделях провести препарування зубів для виготовлення незнімних конструкцій протезів.