Тематичний план самостійної роботи студентів (3 курс)

 

 

з/п

ТЕМА

К-сть

годин

Вид контролю

1

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.

10

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 

 

Історія розвитку ортопедичної стоматології

2

Підсумковий модульний контроль

Цифрова рентгенографія.

2

Підсумковий модульний контроль

Методи реєстрації співвідношення щелеп при частковій адентії.

2

Підсумковий модульний контроль

Медикаментозна взаємодія лікарських препаратів при місцевому знеболенні.

2

Підсумковий модульний контроль

3

Підготовка до

підсумкового контролю засвоєння модуля 1

2

Підсумковий модульний контроль

 

РАЗОМ

20

 

 

 

 

Зав. секції

д.мед.н.

 

Лахтін Ю.В.