Закачати файл "Екзаменаційні питання"

Питання до іспиту з ортопедичної стоматології 3 курс

 

Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології.

 

 1. Зовнішній огляд обличчя.
 2. Тип та третини обличчя. Значення для протезування.
 3. Анамнез: визначення та структура.
 4. Внутрішньоротове обстеження.
 5. Перкусія, зондування, пальпація.
 6. Методи визначення жувальної ефективності.
 7. Рухливість зубів за Ентіним.
 8. Рентгенологічні  методи обстеження.
 9. Функціональні методи визначення жувальної ефективності.
 10. Гальванометрія, значення в клініці ортопедичної стоматології.
 11. Мастікаціографія: визначення, сутність, фази жувального акту.
 12. Цифрова рентгенографія, ортопантомографія, комп'ютерна томографія.
 13. Електроодонтодіагностика. Сутність методу.
 14. Електроміографія, реографія, гнатодинамометрія: сутність методів.
 15. Діагноз. Його складові.
 16. Історія хвороби. Правила її ведення.
 17. Підготовка    ротової    порожнини    до    протезування.

 

Біомеханіка зубощелепної системи.

 

 1. Анатомія та рухи СНЩС.
 2. Жувальні м'язи: класифікація, анатомія, функція.
 3. Фактори оклюзії. Криві Шпеє та Уілсона.
 4. Фактори оклюзії. Протетична площина: визначення.
 5. Дисгармонія оклюзії, її клінічні прояви, методи діагностики.
 6. Оклюдографія; сутність методу.
 7. Фактори оклюзії: перелік, визначення.
 8. Компоненти жувальної системи, їх взаємозв'язок.
 9. Визначення понять: центральна, бокова, передня оклюзії.
 10. Фази жування за Гізі.
 11. Центральне   співвідношення   щелеп,   центральна   оклюзія: визначення   та відмінності.
 12. Сагітальні   рухи   нижньої   щелепи:   сагітальний    суглобовий шлях та кут, сагітальний різцевий шлях та його кут.
 13. Трансверзальні     рухи     нижньої    щелепи:    кут     Бенета, трансверзальний різцевий шлях, готичний кут.
 14. Артикуляційна п'ятірка Ганау: складові.
 15. Вертикальні рухи нижньої щелепи.
 16. Збалансована оклюзія, її визначення .
 17. Визначення поняття „оклюзія" та „артикуляція".
 18. Оклюдатор, його призначення.
 19. Визначення поняття „артикулятор". Класифікація.
 20. Діагностичні моделі. Вимоги до них.
 21. Конструктивні відмінності в артикуляторах системи „Аркон", „Нонаркон".
 22. Реєстрація центрального співвідношення. Методика установки лицевої дуги.
 23. Лицеві дуги. Їх призначення.
 24. Реєстрація співвідношення щелеп при частковій втраті зубів.
 25. Реєстрація    центрального    співвідношення.    Перенос  положення    центрального співвідношення в артикулятор.

 

Знеболення в клініці ортопедичної стоматології.

 1. Знеболення в ортопедичній стоматології.
 2. Показання  та протипоказання до знеболення під час протезування.
 3. Засоби для різних видів знеболення. Механізм дії анестетиків.
 4. Інфільтраційна анестезія: показання, розчини та їх концентрація, методика проведення.
 5. Провідникове   знеболення:   класифікація,  розчини та їх концентрація. Показання та протипоказання.
 6. Провідникове знеболення нижньої щелепи: показання, розчини, методика, ускладнення.
 7. Провідникове     знеболення     верхньої     щелепи:  показання, розчини, концентрація розчинів, методика, ускладнення.
 8. Ускладнення місцевого знеболення.

 

Протезування дефектів коронок зубів.

 1. Етіологія дефектів твердих тканин зубів.
 2. Індекс  руйнування  зубів ,  класифікація  дефектів твердих тканин за Блеком.
 3. Показання та проипоказання до виготовлення штучних коронок.
 4. Класифікація штучних коронок.
 5. Порівняльна характеристика штучних коронок.
 6. Маргінальна адаптація різних коронок.
 7. Показання та протипоказання до штампованих коронок.
 8. Препарування під штамповану коронку: методика, інструментарій.
 9. Клінічні етапи виготовлення штампованої коронки.
 10. Лабораторні етапи виготовлення штампованої коронки.
 11. Клінічно-лабораторні етапи виготовлення штампованих коронок.
 12. Захист вітальних зубів під час і після препарування.
 13. Вимоги  до   штампованої  коронкиВідбитки: класифікація. Отримання відбитків під штамповану коронку.
 14. Показання та протипоказання до комбінованих коронок.
 15. Комбінована коронка за Бєлкіним:  показання,  клініко-лабораторні  етапи виготовлення.
 16. Комбінована коронка за Бородюком: показання, клініко-лабораторні етапи виготовлення.
 17. Порівняльна характеристика комбінованих коронок за Бєлкіним, Бородюком, Куриленко.
 18. Правила препарування під комбіновані коронки.
 19. Клініко-лабораторні етапи виготовлення комбінованих коронок.
 20. Показання та протипоказання до застосування пластмасових коронок.
 21. Правила препарування зубів під пластмасову коронку.
 22. Провізорні     коронки:     мета    застосування.
 23. Клініко-лабораторні етапи виготовлення пластмасових коронок.
 24. Прямий та непрямий методи виготовлення пластмасових коронок.
 25. Показання до суцільнолитих коронок. Переваги суцільнолитих коронок   над штампованими.
 26. Препарування під суцільнолиті коронки. Під'ясенне препарування. Ретракція ясен.
 27. Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих коронок.
 28. Клінічні помилки та ускладнення при протезуванні штучними коронками.
 29. Технологічні помилки та ускладнення при протезуванні штучними коронками.
 30. Фіксуючі цементи: групи, переваги та недоліки.
 31. Фіксація штучної коронки. Фіксуючі матеріали.
 32. Техніка зняття штучної коронки.
 33. Помилки та ускладнення при препаруванні зубів під штучні коронки.

 

Мостоподібні конструкції.

 

 1. Біомеханіка мостоподібного протеза.
 2. Вимоги до опорних зубів під мостоподібний протез.
 3. Відновлення зруйнованих опорних зубів.
 4. Показання та протипоказання до виготовлення мостоподібних протезів.
 5. Визначення поняття „мостоподібний протез".
 6. Підготовка    опорних зубів до виготовлення  мостоподібних    протезів.
 7. Основні принципи конструювання мостоподібних протезів.
 8. Види мостоподібних протезів.
 9. Показання до застосування мостоподібних штамповано-паяних протезів. Вибір опорних зубів, препарування.
 10. Клініко-лабораторні етапи виготовлення штамповано-паяних мостоподібних протезів.
 11. Особливості   конструювання   проміжної  частини   мостоподібних    протезів. З'єднання опорних коронок з проміжною частиною.
 12. Припої, флюси, відбілювачі: вимоги, мета застосування.
 13. Показання та протипоказання до суцільнолитих мостоподібних протезів.
 14. Препарування опорних зубів під суцільнолитий мостоподібний протез.
 15. Відбитки    при    виготовленні    суцільнолитих    мостоподібних         протезів: матеріали, методика отримання.
 16. Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих мостоподібних протезів.
 17. Моделювання воскової композиції суцільнолитих мостоподібних протезів, особливості.
 18. Литво:   методика  та  матеріали,   що    використовуються     при           виготовленні суцільнолитих мостоподібних протезів.
 19. Методика фіксації мостоподібних протезів.
 20. Фактори, які забезпечують фіксацію мостоподібних протезів.
 21. Помилки при конструюванні мостоподібних протезів.
 22. Ускладнення при протезуванні мостоподібними протезами.

 

Обстеження пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів.

 1. Особливості обстеження пацієнта з частковими дефектами зубних рядів.  
 2. Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота при частковій втраті зубів.
 3. Зміни в зубощелепній системі внаслідок часткової втрати зубів. 
 4. Методи підготовки порожнини рота при виготовленні знімних протезів.
 5. Класифікація  дефектів  зубних  рядів   за Кеннеді та Бетельманом.
 6. Об'єктивні та суб'єктивні методи обстеження при частковій втраті зубів.
 7. Встановлення попереднього та кінцевого діагнозу при частковій втраті зубів.
 8. Групи дефектів зубних рядів за А.І. Бетельманом.
 9. Показання   до   заміщення   дефектів   зубних   рядів   частковими         знімними протезами.
 10. Конструкція часткового знімного протезу.
 11. Порівняльна характеристика часткових знімних та мостоподібних протезів.
 12. Складові частини частково-знімних протезів.
 13. Планування конструкції зубного протезу при 1 та 2 класі за Кеннеді.
 14. Види камерних ліній на верхній та нижній щелепі.
 15. Підготовка опорних зубів до частково знімного протезування.
 16. Класифікація кламерів, їх значення. Способи з'єднання кламерів з протезом.
 17. Рухомість зубів за Ентіним, значення при частковому знімному протезуванні.
 18. Методи фіксації часткових знімних протезів.
 19. Конструктивні   особливості   різних   видів   часткових   знімних   протезів  та способи їх фіксації.
 20. Характеристика анатомічних,  біофізичних    та    механічних    методів фіксації часткових знімних протезів.
 21. Біомеханіка функціонування часткового знімного протеза.
 22. Біомеханіка кінцевих дефектів.
 23. Фіксація та стабілізація   знімних   протезів.   Фактори,   що   їх забезпечують.
 24. Кламери, їх класифікація та значення (гнуті, круглі, стрічкові, двуплечі гнуті, дентоальвеолярні, пілоти).

     

 

Клініко-лабораторні етапи виготовлення часткових знімних пластинкових протезів.

 

 1. Межі часткових знімних протезів залежно від топографії дефектів зубних рядів.
 2. Межі протезу при дистально необмежених дефектів зубних рядів.
 3. Точкова, лінійна та площинна фіксація частково знімних протезів.
 4. Методика визначення та фіксації центральної оклюзії при І групі дефектів за Бетельманом.
 5. Методика визначення та фіксації центральної оклюзії при II групі дефектів за Бетельманом.
 6. Методика визначення та фіксації центральної оклюзії при III групі дефектів за Бетельманом.
 7. Методи визначення висоти прикусу.
 8. Протетична площина , клінічне значення.
 9. Методи фіксації центральної оклюзії, їх характеристика.
 10. Характеристика     стану     відносного фізіологічного     спокою        жувальної мускулатури.
 11. Помилки при визначенні центральної оклюзії.
 12. Гарнітури штучних зубів.
 13. Вимоги до штучних зубів.
 14. Орієнтири для встановлення штучних зубів.
 15. Способи постановки штучних зубів.
 16. Переваги та недоліки фарфорових гарнітур штучних зубів.
 17. Переваги та недоліки пластмасових гарнітур штучних зубів.
 18. Перевірка конструкції часткових знімних протезів, суть клінічного етапу.
 19. Помилки при фіксації центральної оклюзії.
 20. Перевірка конструкції часткових знімних протезів в порожнині рота.
 21. Види базисних пластмас: характеристика, переваги та недоліки.
 22. Технологія виготовлення гнутих та литих кламерів.
 23. Способи гіпсування: прямий, обернений, комбінований.
 24. Полірувальні суміші для базисів протезів.
 25. Клініко-лабораторні      етапи      виготовлення      часткових      знімних пластинкових протезів.
 26. Поради пацієнту по догляду та користуванню протезами.
 27. Види пористості пластмас, причини утворення.
 28. Фази адаптації за Курляндським.
 29. Перевірка стабілізації частково знімного протеза на верхній та нижній щелепі.
 30. Механізм адаптації до часткових знімних зубних протезів.
 31. Правила проведення корекції часткових знімних пластинкових протезів.
 32. Вплив   пластинкових   знімних   протезів   на   тканини   порожнини   рота.
 33. Клініка, диференційна діагностика, лікування токсико-хімічної та алергічної дії базисів частково знімних протезів.
 34. Причини та клінічні прояви алергічної дії базису часткових знімних протезів.
 35. Протезний стоматит:   клініка,   діагностика,   диференційна  діагностика   та лікування.
 36. Помилки та ускладнення при відновленні дефектів зубних рядів частковими знімними протезами.
 37. Функціональна ефективність часткових знімних пластинкових протезів.
 38. Термін користування частковими знімними пластинковими протезами.
 39. Причини  поломки  часткових  знімних  протезів  та  методика їх  усунення лабораторним та поза лабораторним методами.
 40. Починка   базису   часткового знімного   протеза.

 

        Клініко-лабораторні етапи виготовлення бюгельних протезів.

 1. Показання до виготовлення бюгельних протезів
 2. Протипоказання до виготовлення бюгельних протезів
 3. Відновлення   жувальної  ефективності   бюгельними   протезами.
 4. Складові елементи бюгельних протезів.
 5. Розміщення дуги. Її функції.
 6. Утримувальні елементи в бюгельному протезуванні.
 7. Розміщення дуги на верхній і нижній щелепах.
 8. Ізоляція дуги бюгельного протезу від слизової на верхній і нижній щелепах.
 9. Відбитки при виготовленні бюгельних протезів.
 10. Вимоги до опорних зубів при бюгельному протезуванні.
 11. Конструкції для відновлення форми клінічної коронки опорних зубів.
 12. Передача навантаження при бюгельному протезуванні.
 13. Планування конструкції бюгельного протезу.
 14. Розміщення опорних та ретенційних зон на опорних зубах.
 15. Паралелометрія. Методи та завдання.
 16. Конструктивні елементи паралелометра.
 17. Анатомічний та клінічний екватор.
 18. Варіанти розміщення межевої лінії на опорних зубах.
 19. Етапи проведення паралелометрії.
 20. Шляхи введення протезу.
 21. Показання до довільного методу в паралелометрії.
 22. Види кламерів.
 23. Недоліки кламерів системи Нея.
 24. Складові частини опорно-утримуючих клакерів.
 25. Розташування    складових    елементів  опорно-утримуючого кламера на  зубі.
 26. Показання до застосування кламерів системи Нея.
 27. Лабораторні етапи виготовлення бюгельного протезу. Моделювання та литво каркасу.
 28. Фіксація бюгельних протезів на атачменах. Переваги.
 29. Балкова система фіксації ортопедичних конструкцій.
 30. Телескопічна фіксація ортопедичних конструкцій.
 31. Переваги бюгельних протезів над ЧЗП.
 32. Вимоги до матеріалів з яких виготовляється бюгельний протез.
 33. Клініко-лабораторні етапи виготовлення бюгельних протезів.
 34. Ускладнення при виготовленні бюгельних протезів.
 35. Терміни користування бюгельними протезами.
 36. Рекомендації пацієнту при бюгельному протезуванні.
 37. Біомеханіка бюгельного протезу.