Наукова робота

Науковий напрямок діяльності кафедри: «Наукове обґрунтування оптимізації та розробки методів діагностики, лікування і профілактики основних стоматологічних захворювань у населення різних вікових груп» (№ держ. реєстрації 0115u001720).

Викладачами виконуються кандидатські дисертації за темами:

«Клініко-лабораторні підходи до лікування пацієнтів з дисколоритами зубів непрямими реставраціями» (Животовський І.В.).

 

«Морфологічні особливості патологічного прикусу  ІІ(1) класу за Енглем у дітей 10-13 років із різним типом росту нижньої щелепи» (Галич Л.В.).

 

 «Біомеханічні підходи до оптимізації способу формування каріозних порожнини І класу за Блеком під композиційні матеріали світлового твердіння» (Сміянов Ю.В.).

 

 «Вікові особливості морфологічних перетворень привушної слинної залози за умов загальної дегідратації організму (експерементальне дослідження)» (Білецький Д.П.).

 

«Безпосередньо-одноетапна імплантація з використанням ксеногенного кістково-пластичного матеріалу (експерементально-клінічне дослідження)» (Черненко В.М.). (Білецький Д.П.).

 

Співробітники кафедри постійно приймають участь у наукових заходах МОЗ України, Асоціації стоматологів України, міжнародних конференціях.

 

Наукові заходи, в яких приймали участь співробітники:

 

 

CVII International Research and Practice Conference "Life and health of the person through the prism of the development of medicine, food safety policy and preservation of the biodiversity" were held (August 26 - 31, 2015, London)

  

Науково-практичний семінар у форматі телемосту «Сучасні стратегії профілактики та лікування стоматологічних захворювань: світовий досвід та перспективи розвитку» (24.09.2015, м. Суми)

Публікації