Тематичний план практичних занять з дисципліни «Ортопедична стоматологія»

(3 курс) 

 

з/п

Тема

К-сть

годин

1.

Клінічні методи обстеження.

2

2.

Додаткові (спеціальні) методи обстеження.

2

3.

Діагноз. Історія хвороби, правила її ведення.

2

4.

План ортопедичного лікування.

2

5.

Контроль засвоєння змістового модуля 1.

2

6.

Компоненти жувальної системи, їх характеристика.

2

7.

Види оклюзії, їх ознаки.

2

8.

Дисгармонія оклюзії, її клінічні прояви.

2

9.

Оклюдатори. Артикулятори. Отримання діагностичних моделей.

2

10.

Контроль засвоєння змістового модуля 2.

2

11.

Засоби та показання до застосування різних видів знеболення.

2

12.

Помилки та ускладнення при проведенні знеболення.

2

13.

Контроль засвоєння змістового модуля 3.

2

14.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення вкладок.

2

15.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення штампованої коронки.

2

16.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення комбінованої коронки.

2

17.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення пластмасової коронки.

2

18.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення штифтових зубів.

2

19.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільно-литої коронки.

2

20.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення металопластмасової коронки.

2

21.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення металокерамічної коронки.

2

22.

Контроль засвоєння змістового модуля 4.

2

23.

Клінічні питання застосування мостоподібних протезів.

2

24.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення штамповано-паяних мостоподібних протезів.

2

25.

Безпрепарувальний метод виготовлення мостоподібнихп ротезів.

2

26.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільно-литих мостоподібних протезів.

2

27.

Сплави металів для суцільно-литих протезів. Техніка лиття.

2

28.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення металопластмасових мостоподібних протезів.

2

29.

Показання та клініко-лабораторні етапи виготовлення металокерамічних мостоподібних протезів.

2

30.

Ускладнення та помилки при протезуванні незнімними протезами.

2

31.

Контроль засвоєння змістового модуля 5.

2

32.

Анатомо-функціональні особливості зубощелепної системи при частковій втраті зубів.

2

33.

Методи обстеження пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів. 

2

34.

Класифікації стану зубощелепної системи при частковій втраті зубів. Принципи будови та формулювання діагнозу.

2

35.

План ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів.

2

36.

Підсумковий модульний контроль.

2

Всього

 

72

 

Тематичний план практичних занять з дисципліни «Ортопедична стоматологія»

(3 курс, 6 семестр)

 

з/п

тема

К-сть

годин

1

Анатомо-функціональні особливості зубощелепної системи при частковій втраті зубів.

2

2

Методи обстеження пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів. 

2

3

Класифікації стану зубощелепної системи при частковій втраті зубів. Принципи побудови та формулювання діагнозу.

2

4

План ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів.

2

5

Методи підготовки порожнини рота до протезування частковими знімними протезами.

2

6

Контроль засвоєння змістового модуля 6.

2

7

Показання до застосування та вибір конструкції часткового знімного пластинкового протеза.

2

8

Матеріали для виготовлення часткових знімних пластинкових протезів.

2

9

Одержання відтисків та моделей для виготовлення часткових знімних пластинкових протезів.

2

10

Визначення меж часткових знімних пластинкових протезів при різній топографії дефектів зубних рядів.

2

11

Визначення та фіксація центральної оклюзії при І та ІІ групах складності дефектів зубних рядів за А.І. Бетельманом.

2

12

Визначення центральної оклюзії та висоти прикусу при ІІІ групі складності дефектів зубних рядів за А.І. Бетельманом.

2

13

Методи фіксації часткових знімних пластинкових протезів. Розподіл жувального навантаження різними методами фіксації.

2

14

Кламери. Види. Класифікація.

2

15

Підбір та постановка зубів у часткових знімних пластинкових протезах. Орієнтири для встановлення штучних зубів.

2

16

Клінічний етап перевірки конструкції часткового знімного пластинкового протеза. Можливі помилки та методи їх усунення.

2

17

Технологія заміни воскової композиції часткового знімного пластинкового протеза на пластмасу. Обробка, шліфування та поліровка протеза.

2

18

Корекція та накладання часткового знімного пластинкового протеза. Правила користування та догляд за ним.

2

19

Фази адаптації до часткових знімних пластинкових протезів.

2

20

Функціональна ефективність та терміни користування частковими знімними пластинковими протезами.

2

21

Помилки на етапах виготовлення та ускладнення при користуванні частковими знімними пластинковими протезами. Вплив часткових знімних пластинкових протезів на слизову оболонку.

2

22

Причини поломок та методи починок часткових знімних пластинкових протезів. Методи перебазування.

2

23

Контроль засвоєння змістового модуля 7.

2

24

Показання та протипоказання до виготовлення бюгельних протезів.

2

25

Принципові відмінності бюгельної конструкції від часткових знімних пластинкових протезів.  

2

26

Планування конструкції бюгельного протеза. Паралелометрія, її види.

2

27

Біомеханіка бюгельної конструкції її види.

2

28

Види фіксації бюгельного протеза.

2

29

Кламери бюгельного протеза. Види та показання до застосування.

2

30

Дублювання моделей. Підготовка до дублювання. Дублюючі маси.  

2

31

Моделювання каркасу бюгельного протезу.

2

32

Компенсація усадки металу. Формовочні маси.

2

33

Сплави металів для виготовлення бюгельних протезів. Лиття.

2

34

Примірка та припасовка каркасу бюгельного протеза в порожнині рота. Ознаки якісного виготовлення та можливі помилки.

2

35

Накладання бюгельного протезу. Достроковий контроль. Адаптація до бюгельного протезу. Терміни користування бюгельними протезами. Ускладнення на етапах користування.

2

36

Помилки на етапах виготовлення та ускладнення при користуванні бюгельними протезами.

2

37

Контроль засвоєння змістового модуля 8.

2

38

Підсумковий контроль засвоєння модуля 2.

2

 

Разом

74

 

 

 

Зав. секції

д.мед.н.

 

Лахтін Ю.В.